Publicații

Seminarul internațional „Asigurarea securității infrastructurii critice în Republica Moldova – de la protecție la reziliență”

Conţinut

În data de 26 aprilie 2024, s-a desfășurat la Chișinău seminarul internațional „Asigurarea securității infrastructurii critice în Republica Moldova – de la protecție la reziliență”. Evenimentul a fost co-organizat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Misiunea UE de Parteneriat pentru Republica Moldova.

Decizie nr. 131 din 22.04.2024

Postat de admin.apolodor la

În Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024 a fost publicată Decizia nr. 131 din 22.04.2024  privind aprobarea Planului de verificare a stadiului implementării legislației în domeniul protecției infrastructurilor critice de către autoritățile publice responsabile și proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naționale, pe anul 2024.

Grupul operativ UE-NATO: Raport de evaluare final privind consolidarea rezilienței și protecția infrastructurii critice

Conţinut

UE și NATO împărtășesc un interes comun în prevenirea perturbărilor infrastructurii critice care oferă servicii esențiale cetățenilor și sprijină economiile noastre. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a adus noi riscuri, atacuri fizice și cibernetice, adesea combinate ca o amenințare hibridă.

Transfer de expertiză Ro - Md privind protecția infrastructurilor critice

Conţinut

Comisar-șef de poliție Cătălina UDEANU, șeful Centrului Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice și comisar-șef de poliție Nicolae MERLĂ, șeful Biroului Punct Național de Contact din cadrul CNCPIC, au participat în perioada 21 - 23.06.2023 la A doua activitate din cadrul proiectului Transfer de expertiză în vederea creșterii capacității autorităților Republicii Moldova de a contracara riscurile neconvenționale de securitate, cu accent pe securitate cibernetică, protecția infrastructurii critice și ameni

DIRECTIVA (UE) 2022/2557 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 14 decembrie 2022 privind reziliența entităților critice și de abrogare a Directivei 2008/114/CE a Consiliului

Conţinut

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicată Directiva (UE) 2022/2557 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența entităților critice și de abrogare a Directivei 2008/114/CE a Consiliului.

Documentul poate fi accesat aici!