Sectorul transporturi

Conţinut

Subsectoarele de infrastructură critică ale sectorului „Transporturi” sunt:

  • Transportul rutier;
  • Transportul feroviar;
  • Transportul aerian;
  • Transport naval.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, autoritatea publică responsabilă în sectorul de infrastructură critică națională „Transporturi” este  Ministerul Transporturilor.

Ordine emise în sectorul de infrastructură critică „Transporturi”:

  • Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 579 din 18 iulie 2016 privind criteriile și pragurilor critice aferente criteriilor sectoriale ce stau la baza identificării potențialelor infrastructuri critice ICN/ICE în domeniul transporturilor