Sectorul administrație

Conţinut

Subsectorul de infrastructură critică națională al sectorului „Administraţie” este „Administraţia publică”.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, autoritatea publică responsabilă în sectorul de infrastructură critică națională „Administraţie” este  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Ordine emise în sectorul de infrastructură critică „Securitate naţională”:

  • Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1303/2019 privind aprobarea criteriilor sectoriale și pragurilor critice aferente pentru identificare infrastructurilor critice naționale din sectorul „Administrație”, subsectorul „Administrație publică”