SECTORUL INDUSTRIE

Conţinut

Subsectoarele de infrastructură critică ale sectorului „Industrie” sunt:

  • Producţia, procesarea, depozitarea şi utilizarea substanţelor chimice şi materialelor nucleare şi radioactive;
  • Conductele de produse/substanţe chimice periculoase.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, autoritatea publică responsabilă în sectorul de infrastructură critică națională „Industrie” este  Ministerul Economiei.

Ordine emise în sectorul de infrastructură critică „Industrie”:

  • Ordin comun al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Nr. 1.177 din 6 iunie 2011 și Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 4.496 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Industria chimică şi nucleară".