Cooperare

Conţinut

Cooperare națională

Masa rotundă cu tema "Rețeaua ERNCIP - Oportunități și parteneriate"

Organizatori: CCPIC

Participanți: laboratoarele și facilitățile de testare autorizate la nivel național

Loc de desfășurare: Sala de Marmură, sediul M.A.I.

Data: 30.09.2015

erncip1erncip2

 

Principalul obiectiv: promovarea conceptului de protecție a infrastructurilor critice precum și a proiectului european derulat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene cu accent pe prezentarea beneficiilor generate de includerea laboratoarelor și facilităților de testare existente la nivel național în cadrul Bazei de date (Inventar) dezvoltat în acest proiect.

SIMPOZION NATIONAL cu tema "Mecanisme si bune practici utilizate in procesul de desemnare a infrastructurilor critice"

Organizatori: CCPIC din cadrul MAI

Loc de desfășurare: București, Casa de Cultura a M.A.I.

Data: 29.11.2010

 

Sesiunile Simpozionului

- forme și metode de analiză a infrastructurilor critice

- mecanisme de management al riscurilor pentru protecția infrastructurilor critice

- abordări procesuale privind identificarea infrastructurilor critice

- necesități și oportunități privind formarea și pregătirea specialiștilor în domeniu

Cooperare Internațională

Întrunirea reprezentanților Centrului cu oficialii georgieni privind problematica protecției infrastructurilor critice

Organizator: Centrul de coordonare a protecției infrastructurilor critice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Participanți: reprezentanți ai Centrului de coordonare a protecției infrastructurilor critice din România și reprezentanți ai Centrului Național de Management al Crizelor precum și ai Departamentului de Apărare din cadrul Biroului Consiliului de Securitate și de Gestionare a Crizelor de Stat a Georgiei

Loc de desfășurare: sediul CCPIC din Ministerul Afacerilor Interne.

Data: 27 martie 2017

Obiectiv principal: dezbatere privind modalitățile de diseminare a bunelor practici din Romania și Georgia în domeniul protecției infrastructurilor critice

 

Atelier de lucru cu statele vecine UE în domeniul protecției infrastructurilor critice

Organizatori: Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne din cadrul Comisiei Europene în parteneriat cu Centrul de coordonare a protecției infrastructurilor critice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Participanți: reprezentanții punctelor naționale de contact din 17 state membre ale UE și reprezentanții din 8 state nemembre UE

Loc de desfășurare: Sediul Băncii Naționale a României și sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Perioada: 16 - 17 martie 2017

Obiectiv principal: dezvoltarea cooperării regionale în contextul dezvoltării dimensiunii externe a Programului European pentru Protecția Infrastructurilor Critice

 

1

2