Sectorul tehnologia informației și comunicații

Conţinut

Subsectoarele de infrastructură critică ale sectorului „Tehnologia informaţiei şi comunicaţii”

  • Sistemele, reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice;
  • Sisteme de prelucrare, procesare şi stocare a datelor, inclusiv a serviciilor publice electronice;
  • Infrastructuri de securitate informatică;
  • Sistemele şi reţelele de comunicaţii pentru cifrul de stat;
  • Infrastructuri de emisie radio-tv;
  • Servicii poştale la nivel naţional.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, autoritățile publice responsabile în sectorul de infrastructură critică națională „Tehnologia informaţiei şi comunicaţii” sunt Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe și Serviciul Român de Informații.

Ordine emise în sectorul de infrastructură critică „Tehnologia informaţiei şi comunicaţii”:

  • Ordin comun al Ministerului Comunicaţiilor Şi Societăţii Informaţionale Nr. 610 din 19 mai 2011, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului Şi Sportului Nr. 4.380 din 6 iunie 2011, Serviciului Român de Informaţii Nr. 10.201 din 1 iunie 2011, Ministerului Apărării Naţionale Nr. M.46 din 6 iunie 2011, Serviciului De Telecomunicaţii Speciale Nr. 265 din 24 mai 2011 și Serviciului de Informaţii Externe Nr. 149 din 30 mai 2011 privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informației şi comunicațiilor
  • Ordin comun al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Nr. 213 din 23 martie 2012, Ministerului Apărării Naţionale Nr. M.36 din 13 aprilie 2012, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 3.790 din 24 aprilie 2012, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale Nr. 203 din 2 aprilie 2012, Serviciului Român de Informaţii Nr. 6.118 din 10 aprilie 2012 și Serviciului de Informaţii Externe Nr. 154 din 28 martie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de identificare a infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informației şi comunicații