PREGĂTIRE CONTINUĂ OLS

Conţinut

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5) ale Ordonanței de Urgență nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare, în termen de un an de la desemnarea unei ICN/ICE, autorităţile publice responsabile şi proprietarii/operatorii/ administratorii de ICN/ICE au obligaţia să asigure pregătirea ofiţerilor de legătură pentru securitatea ICN/ICE şi a personalului desemnat să îndeplinească atribuţii în domeniul protecţiei infrastructurilor critice în unitățile de învățământ pentru formare şi dezvoltare profesională abilitate, în condiţiile legii.

Instituțiile de învățământ superior acreditate care organizează, în condițiile legii, cursuri de pregătire pentru ocupația ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene sunt următoarele: