STANDARD OCUPAȚIONAL

Conţinut

Activitatea ofiţerului de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene este o activitate obiectivă care asigură compartimentului specializat desemnat la nivelul autorităţilor publice responsabile sau la nivelul proprietarului/operatorului/administratorului de infrastructură critică naţională/europeană cunoştinţe suficiente şi informații necesare despre contextul de securitate, astfel încât obiectivele în domeniu ale entității respective să fie îndeplinite.

Pentru dobândirea competenţelor aferente ocupaţiei ”ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene”, persoana interesată trebuie să participe la un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul protecţiei infrastructurilor critice autorizat și organizat în conformitate cu standardul ocupațional în vigoare.

Formarea profesională va fi desfăşurată exclusiv de către instituţii de învăţământ superior acreditate pentru programe de formare continuă.