SECTORUL CULTURĂ ŞI PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL

Conţinut

Subsectoarele de infrastructură critică ale sectorului „Cultură şi patrimoniu cultural național” sunt:

  • Instituții publice de cultură
  • Protejarea patrimoniu cultural naţional.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în
domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene
, autoritatea publică responsabilă în sectorul de
infrastructură critică națională „Cultură şi patrimoniu cultural național” este Ministerul Culturii și Identității
Naționale.