LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

Conţinut

O.U.G. nr. 98 din 03 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice:

H.G.R. nr. 1.110 din 3 noiembrie 2010 privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice 

H.G.R. nr. 718 din 13 iulie 2011 privind Strategia naţională de protecţie a infrastructurilor critice 

H.G.R. nr. 1154 din 16 noiembrie 2011 pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării potențialelor infrastructuri critice naționale si privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale si stabilirea nivelului de criticitate 

H.G.R nr. 1198 din 4 decembrie 2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale 

H.G.R. nr. 683 din 19 septembrie 2016 privind desemnarea infrastructurilor critice europene şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

H.G.R. nr. 35 din 30 ianuarie 2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene

Hotărârea Guvernului nr. 733/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru identificarea obiectivelor strategice de interes național, aflate în stadiu de proiectare.

Hotărârea Guvernului nr. 930 din 20 iulie 2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2010 privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice.

Ordin comun al Ministerului Apărării Naţionale Nr. M.37 din 17 mai 2011, Serviciului Român de Informaţii Nr. 10.216 din 7 iunie 2011, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Nr. 107.101 din 15 iunie 2011, Ministerului Administraţiei şi Internelor Nr. 111 din 1 iunie 2011, Serviciului de Informaţii Externe Nr. 150 din 10 iunie 2011 și Serviciului de Telecomunicaţii Speciale Nr. 13.026 din 23 iunie 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Securitate naţională".

Ordin comun al Ministerului Comunicaţiilor Şi Societăţii Informaţionale Nr. 610 din 19 mai 2011, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului Şi Sportului Nr. 4.380 din 6 iunie 2011, Serviciului Român de Informaţii Nr. 10.201 din 1 iunie 2011, Ministerului Apărării Naţionale Nr. M.46 din 6 iunie 2011, Serviciului De Telecomunicaţii Speciale Nr. 265 din 24 mai 2011 și Serviciului de Informaţii Externe Nr. 149 din 30 mai 2011 privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informației şi comunicațiilor.

Ordin comun al Ministerului Mediului şi Pădurilor Nr. 1.483 din 27 mai 2011 și Ministerului Sănătăţii Nr. 89 din 30 mai 2011 nr. 89 din 30 mai 2011 pentru aprobarea Criteriilor şi pragurilor critice aferente sectorului alimentare cu apă.

Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului Şi Mediului De Afaceri nr. 1.178 din 6 iunie 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN/E - infrastructură critică naţională/europeană - "Energetic".

Ordin comun al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Nr. 1.177 din 6 iunie 2011 și Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 4.496 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Industria chimică şi nucleară".

Ordin al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4.587 din 13 iulie 2011 privind aprobarea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente în scopul identificării infrastructurilor critice naţionale din sectorul Spațiu şi cercetare.

Ordin comun al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. 180 din 21 iulie 2011, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Nr. 2.302 din 10 august 2011, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 5.240 din 30 august 2011 și Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor Nr. 41 din 14 septembrie 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentație".

Ordin comun al Ministerului Sănătăţii Nr. 965 din 1 august 2011 și Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 4.778 din 3 august 2011 nr. 965 din 1 august 2011 privind aprobarea Listei criteriilor şi pragurilor critice pentru desemnarea infrastructurilor critice aferente sectorului sănătate.

Ordin comun al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Nr. 213 din 23 martie 2012, Ministerului Apărării Naţionale Nr. M.36 din 13 aprilie 2012, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 3.790 din 24 aprilie 2012, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale Nr. 203 din 2 aprilie 2012, Serviciului Român de Informaţii Nr. 6.118 din 10 aprilie 2012 și Serviciului de Informaţii Externe Nr. 154 din 28 martie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de identificare a infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informației şi comunicații.

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 579 din 18 iulie 2016 privind criteriile și pragurilor critice aferente criteriilor sectoriale ce stau la baza identificării potențialelor infrastructuri critice ICN/ICE în domeniul transporturilor.

Ordinul nr. 386 din 17 aprilie 2019 pentru aprobarea Criteriilor și pragurilor critice aferente sectorului Apă, păduri și mediu, subsectorul „Protecția mediului înconjurător”.

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1303/2019 privind aprobarea criteriilor sectoriale și pragurilor critice aferente pentru identificare infrastructurilor critice naționale din sectorul „Administrație”, subsectorul „Administrație publică”.

  Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 170 din 2 decembrie 2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de identificare, desemnare şi protecţie a infrastructurilor critice în Ministerul Afacerilor Interne.

  Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 117/517 din 08 noiembrie 2019 al pentru stabilirea criteriilor sectoriale și a pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică națională - „Alimentație și agricultură”.

  Ordinul MApN nr. M.238 din 23 decembrie 2019 pentru stabilirea criteriilor sectoriale și pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică națională - "Sănătate".

  Decizia nr. 53 din 02 mai 2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia 

  Decizia nr. 35 din 15 februarie 2012 privind aprobarea Calendarului principalelor activități pe anul 2012 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice.

  Decizia nr. 43 din 22 februarie 2012 privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea obiectivelor Strategiei naționale privind protecția infrastructurilor critice.

  Decizia nr. 165 din 19 martie 2013 privind aprobarea Calendarului principalelor activități ale Grupului de lucru interinstituțional privind protecția infrastructurilor critice.

  Decizia nr. 166 din 19 martie 2013 privind aprobarea Normele metodologice pentru realizarea / echivalarea / revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor / operatorilor / administratorilor de infrastructură critică națională / europeana, a structurii-cadru a planului de securitate al proprietarului / operatorului / administratorului deținător de infrastructură critică națională / europeana și a atribuțiilor ofițerului de legătură pentru securitate din cadrul compartimentului specializat desemnat la nivelul autorităților publice responsabile și la nivelul proprietarului / operatorului / administratorului de infrastructură critică națională / europeană.

  Decizia nr. 187 din 24 aprilie 2014 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2014.

  Decizia nr. 83 din 27 februarie 2015 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2015.

  Decizia nr. 174 din 14 iulie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcționare al acestuia.

  Decizia nr. 124 din 31 martie 2016 privind desemnarea domnului Călin-Rolo Stoica, consilier la Cabinetul prim-ministrului, în calitate de coordonator, la nivel naţional, al activităţilor privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcționare al acestuia.

  Decizia nr. 126 din 7 aprilie 2016 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2016.

  Decizia nr. 105 din 17 ianuarie 2017 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2017 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecţia infrastructurilor critice.

  Decizia nr. 721 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcționare al acestuia 

  Decizia nr. 74 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2018 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecţia infrastructurilor critice.

  Decizia nr. 14 din 1 februarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcționare al acestuia.

  Decizia nr. 15 din 1 februarie 2019 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2019 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecţia infrastructurilor critice.

  Decizia nr. 55 din 11 martie 2019 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene.

  Decizia nr. 68 din 4 aprilie 2019 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene.

  Decizie nr. 223 din 11 septembrie 2019 privind aprobarea componenței comisiei de control în vederea desfășurării activităților de control la nivelul proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naționale/europene din cadrul Ministerului Economiei și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

  Ordinul BNR nr. 11 din 03 decembrie 2019 privind stabilirea criteriilor sectoriale și a pragurilor critice necesare selectării infrastructurilor critice naționale din sectorul “financiar-bancar”, subsectoarele “bănci” și “sisteme de plăți” aflate în sfera de reglementare, autorizare și supraveghere a BNR.

  Standardul ocupațional cod COR 242227 din 09 decembrie 2013 - Ocupaţia: ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene.

  Decizie nr. 285 din 20 iulie 2020 privind aprobarea Calendarului principalelor activități pe anul 2020 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice.

  Decizie nr. 130 din 22.04.2024 privind aprobarea Calendarului principalelor activități pe anul 2024 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice.

  Decizie nr. 131 din 22.04.2024 privind aprobarea Planului de verificare a stadiului implementării legislației în domeniul protecției infrastructurilor critice de către autoritățile publice responsabile și proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naționale, pe anul 2024.