Sectorul securitate națională

Conţinut

Subsectoarele de infrastructură critică ale sectorului „Securitate naţională”

  • Apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţă naţională;
  • Frontiere, migraţie şi azil;
  • Industria naţională de securitate, capacităţi şi instalaţii de producţie şi depozitare;
  • Situaţii de urgenţă;
  • Justiţie şi penitenciare.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, autoritățile publice responsabile în sectorul de infrastructură critică națională „Securitate naţională” sunt Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Ministerul Justiției, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe și Serviciul Român de Informații.

Ordine emise în sectorul de infrastructură critică „Securitate naţională”:

  • Ordin comun al Ministerului Apărării Naţionale Nr. M.37 din 17 mai 2011, Serviciului Român de Informaţii Nr. 10.216 din 7 iunie 2011, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Nr. 107.101 din 15 iunie 2011, Ministerului Administraţiei şi Internelor Nr. 111 din 1 iunie 2011, Serviciului de Informaţii Externe Nr. 150 din 10 iunie 2011 și Serviciului de Telecomunicaţii Speciale Nr. 13.026 din 23 iunie 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Securitate naţională"