Cadru legal

Conţinut

Pentru stabilirea unei proceduri pentru identificarea și desemnarea unei infrastructuri critice europene și a unei abordări comune pentru evaluarea necesității de a îmbunătăți protecția unor astfel de infrastructuri, la nivelul Uniunii Europene a fost adoptată DIRECTIVA CONSILIULUI 2008/114/CE din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora.

Implementarea la nivel național a abordării comunitare privind protecția infrastructurilor critice a început din anul 2010, odată cu transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei prin O.U.G. nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform  prevederilor acesteia, responsabilitatea pentru organizarea și desfășurarea activităților necesare implementării legislației specifice domeniului PIC revine Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice (C.N.C.P.I.C.), structură de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne.

 

C.N.C.P.I.C., asigură planificarea strategică, coordonarea, monitorizarea permanentă și controlul asupra stadiului implementării activităților în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale/europene, punctul național de contact în relația cu alte state membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și alte organizații și organisme internaționale, precum și managementul rețelei de alertă privind infrastructurile critice - Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN) la nivel național.

 

De asemenea, Centrul asigură îndeplinirea atribuțiilor ce revin MAI, ca autoritate publică responsabilă în sectoarele de infrastructură critică „Securitate națională“, precum și secretariatul tehnic și funcția de reprezentare a MAI în grupul de lucru interinstituțional constituit la nivelul Guvernului României în vederea coordonării activităților pentru protecția infrastructurilor critice.