SECTORUL APĂ, PĂDURI ŞI MEDIU

Conţinut

Subsectoarele de infrastructură critică ale sectorului „Apă, păduri şi mediu”:

  • Furnizarea de apă potabilă şi canalizare;
  • Controlul calitativ şi cantitativ al apei;
  • Protecţia mediului înconjurător;
  • Protecţia fondului forestier şi cinegetic.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, autoritățile publice responsabile în sectorul de infrastructură critică națională „Apă, păduri şi mediu” sunt Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Sănătății, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ordine emise în sectorul de infrastructură critică „Apă, păduri şi mediu”:

  • Ordin comun al Ministerului Mediului şi Pădurilor Nr. 1.483 din 27 mai 2011 și Ministerului Sănătăţii Nr. 89 din 30 mai 2011 nr. 89 din 30 mai 2011 pentru aprobarea Criteriilor şi pragurilor critice aferente sectorului alimentare cu apă
  • Ordinul nr. 386 din 17 aprilie 2019 pentru aprobarea Criteriilor și pragurilor critice aferente sectorului Apă, păduri și mediu, subsectorul „Protecția mediului înconjurător”