Organizare și funcționare

Conţinut

Organizare

Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice este organizat și funcționează în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,  și ale Regulamentului de organizare și funcționare propriu.

 

Pentru a solicita Centrului informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să vă adresați Direcției Informare și Relații Publice - Compartimentul Informare Publică, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

Informații de interes public conf. Legii nr. 544/2001