LEGISLAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Conţinut
  • Comunicarea Comisiei din 12 decembrie 2006 privind Programul european privind protecţia infrastructurilor critice [COM(2006) 786 final – Official Journal C 126 of 7.6.2007];
  • Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora;
  • Document de lucru al Comisiei Europene referitor la revizuirea Programului European privind Protecția Infrastructurilor Critice [Brussels, 22.6.2012 SWD(2012) 190 final];
  • Document de lucru al Comisiei Europene referitor la noua abordare a Programului european privind protecția infrastructurilor critice și îmbunătățirea securității acestora [Brussels, 28.8.2013 SWD(2013) 318 final];
  • Cartea Verde privind Programul European pentru Protecția Infrastructurilor Critice [COM(2005) 576 final, 17.11.2005];
  • Document de lucru al Comisiei Europene [Recomandarea Comisiei privind securitatea cibernetică în sectorul energetic {C(2019) 2400 final}]  [Brussels, 3.4.2019 SWD(2019) 1240 final];
  • Recomandarea Comisiei Europene din 03.04.2019 privind securitatea cibernetică în sectorul energetic {SWD(2019) 1240 final} [Brussels, 3.4.2019 C(2019) 2400 final];
  • Regulamentul (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE;
  • Directiva (UE) 2022/2557 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența entităților critice și de abrogare a Directivei 2008/114/CE a Consiliului.