Sectorul sănătate

Conţinut

Subsectoarele de infrastructură critică ale sectorului „Sănătate”

  • Asistenţa medicală şi spitalicească;
  • Medicamente, seruri, vaccinuri, produse farmaceutice;
  • Biolaboratoare şi bioagenţi;
  • Servicii de urgenţă medicală şi transport sanitar.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, autoritățile publice responsabile în sectorul de infrastructură critică națională „Sănătate” sunt Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale.

Ordine emise în sectorul de infrastructură critică „Sănătate”:

  • Ordin comun al Ministerului Sănătăţii Nr. 965 din 1 august 2011 și Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 4.778 din 3 august 2011 nr. 965 din 1 august 2011 privind aprobarea Listei criteriilor şi pragurilor critice pentru desemnarea infrastructurilor critice aferente sectorului sănătate
  • Ordin MApN nr. M.238 din 23 decembrie 2019 pentru stabilirea criteriilor sectoriale și pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică națională - "Sănătate".