SECTORUL ENERGETIC

Conţinut

Subsectoarele de infrastructură critică ale sectorului „Energetic” sunt:

  • Energie electrică, inclusiv nuclear-electrică – capacităţi şi instalaţii pentru producere, depozitare/stocare, reţele de distribuţie şi transport;
  • Petrol şi derivate petroliere – capacităţi şi instalaţii pentru extracţie/producţie, rafinare, tratare, depozitare/stocare, distribuţie şi transport prin conducte, terminale;
  • Gaze naturale şi derivate din gaze naturale – capacităţi şi instalaţii pentru extracţie/producţie, rafinare, tratare, depozitare/stocare, distribuţie şi transport prin conducte, terminale;
  • Resurse minerale.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, autoritățile publice responsabile în sectorul de infrastructură critică națională „Energetic” sunt Ministerul Economiei și Ministerul Energiei.

Ordine emise în sectorul de infrastructură critică „Energetic”:

  • Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului Şi Mediului De Afaceri nr. 1.178 din 6 iunie 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN/E - infrastructură critică naţională/europeană - "Energetic"