SECTORUL TRANSPORTURI

Conţinut

Subsectoarele de infrastructură critică ale sectorulului „Transporturi” sunt:

  • Transport rutier
  • Transport feroviar
  • Transport aerian
  • Transport pe căi navigabile interioare
  • Transport maritim pe distanţe mici şi porturi

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, autoritatea publică responsabilă în sectorul de infrastructură critică europeană „Transporturi” este Ministerul Transporturilor.