Despre noi

Conţinut

CENTRUL PENTRU COORDONAREA PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE

 

Conform OUG 98 din 3 Noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, C.C.P.I.C. este structura de specialitate din cadrul MAI care răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor necesare implementării Directivei Consiliului 2008/114/CE din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 345/75 din 23.12.2008, respectiv, elaborarea cadrului normativ, specific domeniului, coordonarea activităţilor desfăşurate de autorităţile publice responsabile în vederea identificării infrastructurilor critice europene/naţionale, realizarea cooperării între autorităţile publice responsabile şi structurile neguvernamentale, asigurarea punctului naţional de contact în relaţia cu alte State Membre, Comisia Europeană, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi alte structuri internaţionale, precum şi managementul la nivel naţional al Reţelei de Alertă și Informare privind Infrastructurile Critice - CIWIN.

De asemenea, asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin MAI, ca autoritate responsabilă în sectoarele de infrastructură critică “Securitate Naţională“si“Administraţie“ , precum și secretariatul tehnic şi funcţia de reprezentare a MAI în grupul de lucru interinstituţional constituit la nivelul Guvernului României în vederea coordonării activităţilor pentru protecţia infrastructurii critice (PIC).