SECTORUL SPAŢIU ŞI CERCETARE

Conţinut

Subsectoarele de infrastructură critică ale sectorului „Spaţiu şi cercetare”

  • Spaţiul cosmic;
  • Cercetare.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, autoritățile publice responsabile în sectorul de infrastructură critică națională „Spaţiu şi cercetare” sunt Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Educației Naționale și Agenția Spațială Română.

Ordine emise în sectorul de infrastructură critică „Spaţiu şi cercetare”:

  • Ordin al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4.587 din 13 iulie 2011 privind aprobarea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente în scopul identificării infrastructurilor critice naţionale din sectorul Spațiu şi cercetare.