OCUPAȚIA: OFIȚERUL DE LEGĂTURĂ PENTRU SECURITATEA ICN/ICE

Conţinut

În conformitate cu prevederile art. 8 ale Ordonanței de Urgență nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiecare autoritate publică responsabilă, precum şi fiecare proprietar/operator/administrator de ICN/ICE care au în responsabilitate mai mult de o ICN/ICE au obligaţia să constituie/să desemneze o structură/un compartiment de specialitate în domeniul ICN/ICE, care va îndeplini şi rolul de punct de contact pentru aspectele care ţin de securitatea infrastructurilor critice între proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE şi autorităţile publice responsabile.

Autorităţile publice responsabile şi proprietarii/operatorii/ administratorii de ICN/ICE care au în responsabilitate o singură ICN/ICE au obligaţia să desemneze un ofiţer de legătură pentru securitatea ICN/ICE care va îndeplini şi rolul de punct de contact pentru aspectele care ţin de securitatea infrastructurilor critice între proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE şi autorităţile publice responsabile.

Ofiţerul de legătură pentru securitate este șeful compartimentului specializat (constituit din minimum 3 persoane) desemnat la nivelul autorităţilor publice responsabile sau la nivelul proprietarului/operatorului/administratorului de infrastructură critică naţională/europeană, se află în directa subordonare a conducătorului autorităţii publice responsabile sau a proprietarului/operatorului/administratorului deţinător de infrastructură critică naţională/europeană şi este:

- persoana responsabilă cu activitatea în domeniul protecţiei infrastructurilor critice/șeful compartimentului, la nivelul autorităţilor publice responsabile;

- șeful compartimentului specializat în domeniul infrastructurii critice naţionale/europene, la nivelul proprietarului/operatorului/administratorului de infrastructură critică naţională/europeană.

Autorităţile publice responsabile stabilesc şi implementează un mecanism de comunicare adecvat cu ofiţerii de legătură pentru securitatea ICN/ICE de la nivelul proprietarilor/ operatorilor/administratorilor de ICN/ICE, în scopul realizării schimbului de date relevante privind riscurile şi amenințările identificate în legătură cu ICN/ICE respectivă, cu asigurarea securităţii informaţiilor clasificate/sensibile referitoare la protecţia infrastructurilor critice, conform reglementărilor în vigoare.

Ocupația de ofițer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naționale/europene se practică în toate sectoarele de infrastructură critică și presupune o sferă largă de competențe, cunoașterea legislației naționale și europene în domeniul protecției infrastructurilor critice, precum și cunoștințele specifice în specialitatea domeniului de activitate a obiectivului în care activează.

Atribuţiile ofiţerului de legătură pentru securitate din cadrul compartimentului specializat desemnat la nivelul autorităţilor publice responsabile şi la nivelul proprietarului/operatorului/administratorului de infrastructură critică naţională/europeană sunt prezentate în anexa 3 din Decizia nr. 166/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea/echivalarea/revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructură critică naţională/europeană, a structurii-cadru a planului de securitate al proprietarului/operatorului/administratorului deţinător de infrastructură critică naţională/europeană.