REZILIENȚA ENTITĂȚILOR CRITICE

Conţinut
  • Directiva (UE) 2022/2557 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența entităților critice și de abrogare a Directivei 2008/114/CE a Consiliului;
  • DECIZIE nr. 128 din 23 mai 2023 privind înființarea Grupului de lucru interinstituțional pentru transpunerea Directivei (UE) 2022/2.557 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența entităților critice și de abrogare a Directivei 2008/114/CE a Consiliului.
  • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/2450 AL COMISIEI din 25 iulie 2023 de completare a Directivei (UE) 2022/2557 a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea unei liste de servicii esențiale