SECTORUL ENERGETIC

Conţinut

Subsectoarele de infrastructură critică ale sectorulului „Energie electrică” sunt:

Energie electrică

  • Infrastructuri şi instalaţii pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, inclusiv resursele energetice folosite

Petrol

  • Producţia de petrol, rafinarea, tratarea, depozitarea şi distribuţia prin conducte

Gaze

  • Producţia de gaze, rafinarea, tratarea, depozitarea şi distribuţia prin conducte
  • Terminale GNL

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, autoritățile publice responsabile în sectorul de infrastructură critică europeană „Energetic” sunt Ministerul Economiei și Ministerul Energiei.

Documente utile:

  • Document de lucru al Comisiei Europene [Recomandarea Comisiei privind securitatea cibernetică în sectorul energetic {C(2019) 2400 final}]  [Brussels, 3.4.2019 SWD(2019) 1240 final];
  • Recomandarea Comisiei Europene din 03.04.2019 privind securitatea cibernetică în sectorul energetic {SWD(2019) 1240 final} [Brussels, 3.4.2019 C(2019) 2400 final];
  • Regulamentul (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE.