SECTORUL ALIMENTAŢIE ŞI AGRICULTURĂ

Conţinut

Subsectorul de infrastructură critică națională al sectorului „Alimentaţie şi agricultură” este „Producţia şi furnizarea de hrană, asigurarea securităţii şi siguranţei alimentelor”.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, autoritățile publice responsabile în sectorul de infrastructură critică națională „Alimentaţie şi agricultură” sunt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Ordine emise în sectorul de infrastructură critică „Alimentaţie şi agricultură”:

  • Ordin comun al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. 180 din 21 iulie 2011, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Nr. 2.302 din 10 august 2011, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 5.240 din 30 august 2011 și Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor Nr. 41 din 14 septembrie 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentație"