STRATEGII

Conţinut

Dezvoltarea economico-socială stimulată de progresul tehnologic accelerat şi manifestarea fenomenului globalizării au consolidat interdependenţa puternică şi interacţiunea sistemelor ce asigură securitatea şi bunăstarea societăţii umane. Necesitatea interconexării sistemelor pe fondul tendinţei de eliminare a barierelor administrative şi de acces pe noile pieţe emergente, concomitent cu integrarea reţelelor de infrastructuri, determină evoluţii în planul securităţii şi stabilităţii în plan global.

Pentru implementarea unor măsuri şi acţiuni specifice în scopul reducerii efectelor negative induse de manifestarea factorilor de risc specifici asupra infrastructurilor critice, la nivel naţional şi regional, s-a elaborat Strategia naţională privind protecţia infrastructurilor critice, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 718/2011.

Strategia naţională privind protecţia infrastructurilor critice a fost elaborată în concordanţă cu prevederile Strategiei naţionale de apărare a României, ale Cartei albe a securităţii şi apărării naţionale şi cu delimitările conceptuale instituţionale în domeniu atât de la nivel naţional, cât şi internaţional, stabilind astfel politicile şi direcţiile de acţiune din domeniu, necesare dezvoltării şi completării cadrului normativ naţional.

Strategia vizează:

    a) stabilirea reperelor pentru dezvoltarea continuă a capacităților naţionale de protecţie a infrastructurilor critice;

    b) armonizarea cadrului normativ intern cu cel al Uniunii Europene şi al Alianței Nord-Atlantice în domeniu;

    c) implicarea tuturor autorităţilor naţionale cu atribuţii în domeniu, precum şi a partenerilor din mediul privat, în formularea şi implementarea ansamblului de măsuri structurale şi procedurale care să asigure o acţiune coordonată, la nivel naţional, pentru identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice.

 

OBIECTIVELE STRATEGICE:

    1. Asigurarea caracterului unitar al procedurilor de identificare, desemnare şi protecţie a infrastructurilor critice naţionale şi europene;

    2. Configurarea şi operaţionalizarea sistemului naţional de avertizare timpurie prin integrarea tuturor reţelelor şi capabilităților informațional-organizatorice existente;

    3. Evaluarea corectă a nivelului de vulnerabilitate a infrastructurilor critice şi identificarea măsurilor necesare pentru intervenția preventivă şi diminuarea acestuia;

    4. Dezvoltarea relațiilor de cooperare la nivel naţional, regional şi internaţional în domeniul infrastructurilor criticeș

    5. Principiile realizării protecţiei infrastructurilor critice.

 

CUPRINS

1. Argument

2. Contextul general internațional

3. Situația actuală și cadrul normativ existent în România

4. Vulnerabilități, factori de risc si amenințări în domeniul protecției infrastructurilor critice

5. Scop si obiective strategice

6. Principiile realizării protecției infrastructurilor critice

7. Direcții de acțiune, modalități de realizare și rezultate așteptate pe termen scurt si mediu

8. Implicații financiare

9. Mecanisme de implementare, monitorizare și evaluare