Termeni și condiții

Conţinut

 

 1. WEBSITE

Aviz juridic

Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice (CNCPIC) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu sediul în Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, București, administrează acest website în nume propriu. Prin website-ul său, CNCPIC  intenționează să sporească accesul publicului la informații despre activitățile sale. Scopul nostru este acela de a prezenta informaţii actualizate și exacte. Cu toate acestea, CNCPIC nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligaţie cu privire la informaţiile publicate pe acest website. În cazul în care ne sunt semnalate erori, vom face tot posibilul sa le corectăm în cel mai scurt timp.

Aceste informații:

 • au un caracter general și nu vizează situaţia particulară a unei persoane fizice sau juridice;

 • fac uneori trimitere la website-uri externe asupra cărora CNCPIC  nu are niciun control și pentru care CNCPIC nu își asumă nicio responsabilitate;

 • nu sunt în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, complete, corecte sau actualizate;

 • nu au valoare de consultanţă profesională sau juridică.

Deși informațiile publicate pe acest website se bazează pe surse pe care CNCPIC le consideră a fi de încredere, CNCPIC nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligaţie pentru eventuale pierderi suferite ca o consecinţă a oricăror decizii, acţiuni sau inacţiuni bazate pe informaţiile publicate aici. În special, CNCPIC nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligaţie pentru eventuale pierderi de natură economică sau pentru orice pierderi sau daune indirecte sau aferente, care includ, fără restricţii, pierderi comerciale și beneficii nerealizate, ca o consecinţă directă sau indirectă sau în legătură cu publicarea de informaţii de către CNCPIC , inclusiv cu frecvența publicării acestor informații sau cu utilizarea acestor informații de către orice persoană.

Menţionăm că reproducerea cu exactitate a textelor adoptate oficial în documente sau alte informaţii disponibile pe acest website nu poate fi garantată. Numai instrumentele juridice ale CNCPIC  publicate în Monitorul Oficial al României și alte documente și/sau date ale CNCPIC astfel cum sunt publicate de către CNCPIC sunt considerate autentice.

Scopul nostru este de a limita inconvenientele cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, CNCPIC nu poate garanta că serviciul său nu va fi întrerupt sau afectat în alt mod de asemenea probleme. CNCPIC nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele care ar putea rezulta din utilizarea acestui website sau a oricărui website extern la care se face trimitere.

Acest aviz juridic nu vizează limitarea răspunderii CNCPIC într-un mod care contravine condiţiilor prevăzute de legislaţia națională aplicabilă și nu exclude răspunderea acestora în situaţii în care, potrivit legislaţiei respective, această răspundere nu poate fi exclusă.

Accesarea oricărei părţi a acestui website presupune acceptarea condiţiilor menţionate anterior.

CNCPIC nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea din cauza întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă că CNCPIC va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei CNCPIC de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile acesteia impuse de lege.

CNCPIC nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de catre utilizatori, pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume și prenume, ocupația, numere de telefon, adresa de e-mail locul de muncă, certificat de atestare, nr. autorizație, etc.). Instituţia va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date). Prin accesarea și navigarea pe acest site, utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei si în limitele prevazute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

Drepturile de autor

Titularul drepturilor de autor pentru întregul conţinut al acestui website este CNCPIC.

Utilizatorii website-ului CNCPIC  pot folosi în mod liber informaţiile obţinute direct de pe acesta, sub rezerva respectării următoarelor condiţii:

 • distribuirea sau reproducerea acestor informaţii trebuie să se facă cu exactitate, iar CNCPIC  trebuie menţionat ca sursă a informaţiilor;

 • atunci când informaţiile sunt incluse în documente destinate comercializării (indiferent de suport), persoanele fizice sau juridice care publică aceste informaţii trebuie să informeze cumpărătorii, atât înainte de a plăti vreun abonament sau comision, cât și ori de câte ori accesează informaţiile preluate de pe website-ul CNCPIC , că aceste informaţii pot fi obţinute gratuit prin intermediul website-ului CNCPIC ;

 • modificarea informaţiilor de către utilizator trebuie menţionată în mod explicit;

 • atunci când se face trimitere la website-ul CNCPIC  de pe website-uri comerciale sau în scopuri promoţionale, website-ul CNCPIC  trebuie să se încarce în întreaga fereastră de navigare (respectiv acesta nu trebuie să apară în cadrul unui alt website).

Cu titlu de excepţie de la regula menţionată anterior, orice reproducere, publicare sau reimprimare, parţială sau integrală, sub forma unor publicaţii distincte (în variantă tipărită sau electronică) a documentelor care poartă numele autorilor este permisă numai cu autorizarea prealabilă scrisă și explicită din partea CNCPIC  sau a autorilor.

Utilizarea denumirii și a logourilor

CNCPIC dorește să sublinieze că nu pot fi trase la răspundere pentru situaţiile în care denumirea, logoul sau adresa CNCPIC  sunt utilizate în mod abuziv pentru a înșela publicul. Orice persoană care vede sau intră în posesia unor documente suspecte, care fac trimitere la CNCPIC  sau despre care se pretinde că ar proveni de la CNCPIC , are obligaţia de a alerta imediat autorităţile competente în aplicarea legii sau de a anunța reprezentantul legal al CNCPIC.

Declarație privind protecția vieții private

CNCPIC  se angajează să respecte viața privată a utilizatorilor. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în scopurile descrise mai jos, fără a fi divulgate în scopuri comerciale.

Toate informațiile personale sunt prelucrate în conformitate cu legislația UE și națională privind protecția datelor și cu normele de confidențialitate și de securitate a sistemelor informatice ale CNCPIC.

Cine este responsabil de datele dumneavoastră cu caracter personal?

MAI  este operatorul de date, iar CNCPIC este responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal. Numai personalul specializat al CNCPIC  va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Politica de confidențialitate

Ce informații colectează CNCPIC  prin intermediul website‑ului său și în ce scop?

Cookie-urile

Prin navigarea pe site-ul cncpic.mai.gov.ro, prin intermediul browserului, în calculatorul dumneavoastră pot fi stocate mici fişiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri.

Informaţiile prezentate în continuare au ca scop informarea vizitatorilor cu privire la cookie-uri. Vă rugăm citiţi cu atenţie informaţiile care urmează:

Un "Internet Cookie" (termen cunoscut şi ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur şi simplu "cookie" ) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet "pasiv" (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parţi: numele şi conţinutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenţă a unui cookie este determinată, tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Cookie-urile se clasifică în:

Cookie-uri de sesiune (session cookies) - acestea sunt stocate temporar în arhiva browserului care le memorează până în momentul în care este închis.

Cookie-uri persistente - acestea sunt stocate, în funcţie de durata stabilită de către emitent, pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ şi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care vizitatorul îl accesează la momentul respectiv - cunoscute sub numele de "third party cookies"(cookie-uri plasate de către terţi). Acestea pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator.

Cookie-uri de performanță

Aceste module cookie colectează informații referitoare la modalitatea în care utilizați website-ul nostru și ne ajută, de exemplu, să înțelegem interesele utilizatorilor noștri și să măsurăm gradul de eficacitate a comunicărilor noastre. Astfel, putem adapta conținutul website-ului nostru la nevoile dumneavoastră într-un mod mai specific, îmbunătățind, prin urmare, ceea ce vă oferim, de exemplu asigurând faptul că puteți găsi cu ușurință informațiile căutate. Aceste module cookie de performanță le includ pe cele instalate de platformele de comunicare socială și de serviciile Google utilizate pe website.

De exemplu, recurgem la Google Analytics pentru a obține date statistice privind utilizarea website-ului. Datele sunt transmise serverelor administrate de Google (care pot fi situate în afara UE) și sunt utilizate pentru a furniza CNCPIC  date statistice agregate privind numărul și durata vizitelor, tiparele de utilizare, sursele de trafic, demografia utilizatorilor și căutările efectuate pe acest website.

Cookie-uri funcționale

Aceste module cookie ne ajută să optimizăm capacitatea de utilizare și performanța acestui website, permițându-i să își reamintească opțiunile și personalizările la care ați recurs în cadrul vizitei, de exemplu limba preferată.

Cookie-uri ale unor părți terțe

Anumite elemente ale unor părți terțe care apar pe website-ul nostru necesită module cookie. De exemplu, atunci când un video player sau conținutul unei platforme de comunicare socială este integrat într-o pagină, este posibil ca acesta să instaleze module cookie. Aceste elemente vor fi dezactivate dacă refuzați utilizarea modulelor cookie.

Anumite secţiuni de conţinut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi/furnizori. Aceste terţe părţi pot plasa cookieuri prin intermediul unui alt site decât site-ul propriu şi de aici denumirea de "third party cookies"

– cookie-uri plasate de un terţ şi nu de proprietarul website-ului respectiv. Acestea pot fi generate și de echipamente ce asigură securitatea și integritatea website-ului. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidenţialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie respectivele cookie-uri.

Care este durata de viaţă a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute odată ce utilizatorul a părăsit browserul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (“cookie-uri persistente”). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Cum se folosesc cookie-urile?

Un cookie este un fragment mic de text creat în browser de site-ul web pe care îl accesaţi. Cu ajutorul acestuia, site-ul web reţine informaţii despre vizita dvs, în scopul de a efectua transmiterea unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice sau pentru analiza vizitatorilor pentru care softul de analytics furnizat de o terţă parte generează un cookie de analiză. Browserul dumneavoastră va informa softul de analiză daca aveţi acest cookie, iar dacă nu, acesta va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul, precum şi frecvenţa cu care o fac. Atât timp cât nu sunteţi înregistrat pe site, acest gen de cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, fiind folosite doar în scop statistic.

Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a stoca sau prelucra datele dumneavoastră personale.

Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

Cum puteţi controla cookie-urile?

Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului, dar vă poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în secţiunea de “opţiuni” sau în meniul de “preferinţe” al browserului dumneavoastră.

Informații înregistrate de jurnal

Serverele înregistrează automat informațiile trimise de browserul dumneavoastră ori de câte ori vizitați un website. În aceste jurnale ale serverelor pot apărea informații precum data și ora la care ați vizitat website-ul, precum și tipul, limba și dimensiunea ecranului browserului și unul sau mai multe module cookie care ajută la identificarea acestuia. Aceste jurnale sunt păstrate pentru o perioadă maximă de 6 luni și, ulterior, sunt șterse. Informațiile colectate de CNCPIC  sunt utilizate numai pentru elaborarea de statistici agregate privind utilizarea acestui website și în scopuri legate de întreținere și securitate.

Informații personale comunicate prin intermediul website-ului sau prin poșta electronică

Colectăm date cu caracter personal suplimentare numai cu consimțământul dumneavoastră, de exemplu o adresă de e-mail în cazul în care doriți să vă înscrieți pe o listă de distribuție. Paginile relevante oferă mai multe informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de CNCPIC  pe baza consimțământului dumneavoastră. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate odată ce v-ați retras consimțământul, dar prelucrarea lor anterioară va rămâne legală.

Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul de a accesa și a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea datelor și, în anumite condiții, de a solicita ștergerea acestora.

Vă puteți exercita drepturile contactând CNCPIC la adresa ccpic@mai.gov.ro. În cazul în care aveți întrebări suplimentare, puteți contacta, de asemenea, responsabilul cu protecția datelor (Data Protection Officer) din cadrul CNCPIC , la adresa marius.pirvuletu@mai.gov.ro.

Totodată, aveți dreptul de a contacta în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

 

 1. E-LEARNING

 

 1. Acceptarea condițiilor

Componenta de e-learning a Sistemului Apolodor, denumită în continuare „Aplicația”, administrată de CNCPIC este reprezentată de aplicația accesibilă din website-ul CNCPIC, după înregistrare.

Folosirea aplicației presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos.

Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul aplicației, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.  Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu condițiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea aplicației.

 1. Descrierea serviciilor

Aplicația oferă utilizatorilor săi, prin intermediul facilităților sale, o serie de cursuri și teste elaborate în concordanță cu legislația specifică actualizată, în vigoare la data elaborării conținutului, precum și un mijloc eficient de evaluare internă a performanțelor educaționale. Aplicația realizează, prin aportul administratorului, un depozit de informații, materiale didactice, din domenii specifice. Aplicația are ca principal obiectiv realizarea unui mediu interactiv de comunicare și consultare a documentelor oferite și de participare la activitățile virtuale inițiate.

 1. Condiții de acces

Accesul utilizatorilor la serviciile și informațiile din cadrul aplicației este protejat prin „nume utilizator” și „parolă” asociate unui cont de utilizator înregistrat în Sistemul APOLODOR, prin intermediul website-ului. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui datele de acces. Aplicația nu va cere niciodată datele dumneavoastră de acces în mesaje (prin e-mail sau telefon). Nu dezvăluiți aceste date persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, aveți obligația de a verifica periodic dacă datele de acces nu au fost alterate și de a raporta în cel mai scurt timp orice disfuncționalitate către administratorul aplicației.

Pentru a putea utiliza aceste servicii, trebuie să comunicați informații personale reale, exacte, actuale și complete așa cum sunt cerute în formularele de înregistrare și să le actualizați de câte ori este nevoie, pentru a menține aceste informații reale, exacte actuale și complete.

Dacă veți furniza informații nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, ori există suspiciunea că informațiile sunt  nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, administratorul aplicației are dreptul de a suspenda temporar sau definitiv contul dumneavoastră de utilizator.

 1. Conținut

Prin prezentul acord, acceptați ca toate informațiile date, text, software, imagini, grafice, mesaje sau alte materiale, numite în continuare „Conținut”, indiferent dacă au fost afișate în mod public sau transmise individual, privat, revin în responsabilitatea unică a persoanei care a fost sursa acestor materiale. Aceasta înseamnă că dumneavoastră, și nu aplicația, sunteți în întregime responsabili pentru toate materialele pe care le încărcați și le puneți la dispoziție în mod public pe contul dumneavoastră din aplicație.

Aplicația monitorizează, dar nu controlează, conținutul transmis, și astfel nu garantează acuratețea, integritatea și calitatea acestui conținut. Înțelegeți că prin folosirea serviciilor oferite de aplicație, puteți fi expus la un conținut care poate fi ofensator sau indecent.

Sunteți de acord să nu folosiți serviciile puse la dispoziție de aplicație pentru a:

 • Încărca, publica sau transmite orice conținut care este ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în alt mod ofensator;

 • Intimida, ofensa sau răni minorii, în orice mod sau sub orice formă;

 • Pretinde că sunteți o altă persoană sau instituție, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al aplicației, lider sau mediator al unei discuții sau să afirmați în mod fals sau să indicați în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituție;

 • Falsifica datele de identificare sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prins intermediul aplicației sau să dezvolte pagini ori imagini ascunse (precum cele care nu au nici un link activ de pe o pagină a utilizatorului respectiv);

 • Încărca, posta, difuza sau transmite orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate);

 • Încărca, posta, difuza sau transmite orice tip de conținut care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret  comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terț;

 • Încărca, posta, difuza sau transmite orice tip de publicitate, materiale promoționale, oferte comerciale, informații cu caracter politic, „junk mail”, „spam”, scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitări, cu excepția secțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;

 • Încărca, posta, difuza sau transmite orice material care conține viruși sau orice alt tip de cod, fișiere sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcționarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicații;

 • Interveni în sau întrerupe serviciile/serverele/rețelele conectate la aplicație sau să încalce orice cerințe, proceduri, politici sau regulamente;

 • Încălca în mod intenționat sau nu, orice lege la nivel național sau internațional, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care are valoare de lege;

 • Promova sau furniza informații despre modul de derulare a activităților ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup de persoană  sau pentru a promova orice act de cruzime fașă de animale, asambla dispozitive explozive sau alte tipuri de arme și crearea de site-uri „crush”;

 • Folosi pagina personală sau directorul propriu ca loc de depozit pentru a încărca pagina, plecând de la alt link decât cel existent în cadrul aplicației, sau ca modalitate de intrare pe alt site personal.

 1. Legături web externe

Aplicația poate conține legături către pagini de internet ale unor terțe părți. Posibilitatea de a crea aceste legături este dată utilizatorului ca un avantaj. Aplicația nu deține nici un control asupra site-urilor de acest fel.

Aplicația nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor site-uri externe, nu sprijină și nu este responsabilă pentru conținutul lor.

 1. Drepturi de autor și de proprietate intelectuală

Toate informațiile expuse, transmise sau conținute pe aplicație, inclusiv, dar nelimitându-se la meniuri articole, texte, imagini ilustrații, înregistrări audio și video, mărci de fabricație, mărci de servicii, sunt protejate de către legile drepturilor de autor și de proprietate intelectuală.

Conținutul este deținut de către CNCPIC. Utilizatorul poate folosi copii, să le distribuie și transmită conținutul numai în măsura în care aceasta se face ca parte a folosirii datelor personale ale autorului și cu acordul acestuia. Utilizatorul acceptă să nu modifice, publice, transmită, transfere, vândă, reproducă, distribuie, furnizeze, expună sau să exploateze comercial în vreun fel orice conținut sau să încalce marca de fabricație sau marca serviciului cuprinsă într-un astfel de conținut.

 1. Modificări ale serviciului

Aplicația își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment sau la anumite intervale de timp, să întrerupă, temporar sau în mod permanent serviciile puse la dispoziția (în totalitate sau numai în parte), cu sau fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord că aplicația nu este răspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță persoană sau instituție pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile.

 1. Încetarea colaborării

Sunteți de acord ca administratorul aplicației, dacă consideră de cuviință, vă poate bloca accesul, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii de care beneficiați sau să scoată și să șteargă orice conținut din cadrul serviciilor, pentru orice motiv, inclusiv dar nu limitat la lipsa de folosire sau dacă administratorul aplicației consideră că nu ați acționat conform prezentului acord.

Sunteți de acord ca orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile oferite, conform oricărei reguli din prezentul acord, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, și luați în cunoștință și sunteți de acord că administratorul aplicației poate dezactiva sau șterge imediat fișierele și toate informațiile în legătură cu acesta din contul personal și/sau să interzică orice acces ulterior la astfel de fișiere. Mai mult, sunteți de acord că aplicația nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță parte în orice mod pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul aplicației.

 1. Limitarea răspunderii

Prin prezentul acord, aplicația nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse, nu pot fi stocate sau nu pot fi accesate pe serverele noastre din orice motiv aplicația nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe aplicație. Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul aplicației pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, utilizatorii acceptă că aplicația va fi absolvită de orice răspundere.

 1. Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați aplicația de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați, făcute de o terță persoană sau organizație datorită sau reieșind din conținutul materialului personal sau din cauza folosirii serviciilor aplicației, fraudării prezentului acord sau nerespectării oricăror drepturi ale acelui terț.

 1. Încălcarea condițiilor

Orice încălcare a acestor condiții de utilizare va fi comunicată administratorului aplicației la adresa de email cncpic@mai.gov.ro.

 

 

 1. FORUM

 

Termeni şi condiţii

Descrierea termenilor

Pe parcursul prezentului regulament de utilizare, termenul "portal" se referă la componenta de forum a Sistemului Apolodor.

Termenul "utilizator" este folosit pentru toate persoanele fizice şi/sau juridice care accesează portalul, indiferent de motivul pentru care o fac.

Termenii "Regulament", "Acord", "Contract", "Termeni şi condiţii" sunt folosiţi pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Acceptarea regulamentului

Serviciile portalului sunt furnizate CNCPIC, în calitate de proprietar şi administrator al portalului, numai persoanelor care sunt de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile expuse în prezentul regulament.

Termenii şi condiţiile acestor servicii pot fi schimbaţi în orice moment de către proprietar sau administrator, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. Termenii şi condiţiile în vigoare sunt cei afisaţi pe site-ul https://cncpic.mai.gov.ro. În cazul în care nu este de acord cu regulamentul de utilizare, utilizatorul trebuie să înceteze imediat folosirea serviciilor oferite prin portal.

Administratorul îşi rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă regulamentul de utilizare sau legislatia în vigoare. De asemenea, administratorul îşi rezervă şi dreptul de a îndepărta informaţiile abuzive sau ilegale publicate pe portal de către utilizatori.

Descrierea serviciilor

Portalul oferă utilizatorilor servicii online, printre acestea numărându-se accesul la o comunitate online în cadrul căreia utilizatorii pot pune întrebări (la care pot primi răspunsuri), pot răspunde întrebărilor puse de alţi utilizatori sau pot conversa. Toate serviciile oferite prin intermediul portalului sunt subiectul acestui acord de utilizare.

Pentru a utiliza oricare dintre serviciile portalului, utilizatorul trebuie să dispună de echipamentele necesare (computer personal/de serviciu, echipamente de conectare etc), de o conexiune la reteaua Internet, precum şi de servicii puse la dispoziţie de un furnizor de Internet (ISP). Costurile aferente conectării şi utilizării conexiunii, precum şi răspunderea pentru folosirea serviciilor de reţea revin în totalitate fiecărui utilizator în parte. Portalul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, CNCPIC nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii infomaţiilor publicate sau existente pe site-urile proprii. Ca utilizator, dvs. veţi folosi informaţiile furnizate de portal pe propria dvs. răspundere, iar în cazul unei daune generata de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate de portal dvs. acceptaţi că nu veţi da în judecată CNCPIC.

 

Obligaţii la înregistrare

Utilizatorul are obligaţia de a furniza informaţii reale şi complete despre persoana sa atunci când completează formularul de înregistrare prin intermediul site-ului https://cncpic.mai.gov.ro, la crearea unui cont de membru în vederea accesării portalului şi la accesarea serviciilor. În cazul în care există suspiciunea că aceste informaţii nu sunt reale, administratorul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorului respectiv la serviciile de pe portal. Restricţionarea accesului poate însemna ştergerea contului şi a tuturor informaţiilor pe care acesta le conţine, ştergerea opţiunilor definite şi înterzicerea accesului la toate serviciile.

De asemenea, utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere civilă şi penală pentru informaţiile pe care le transmite sau le publica pe portal. CNCPIC nu are şi nu poate avea nici o responsabilitate juridica faţă de informaţiile publicate sau transmise pe Internet de utilizatorii portalului.

Obligaţiile utilizatorului

Utilizatorul este responsabil de propriile acţiuni precum şi de consecinţele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încarcă şi punerii la dispoziţie în mod public pe contul oferit de portal. Utilizatorul se obligă:

a) să nu încarce, posteze, difuzeze sau transmită orice conţinut pentru care nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin sau determinate de relaţii contractuale sau de încredere cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub incidenţa drepturilor intelectuale, aflate sau dezvăluite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate;

b) să nu publice material cu drept de autor, dacă nu este el însuşi autorul sau dacă nu are permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;

c) să nu publice materiale obscene, defaimatoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică;

d) să nu publice conţinut explicit sexual sau având conotaţie sexuală;

e) să nu publice materiale care conţin viruşi, viermi, cai troieni sau orice alte programe informatice cu intenţia de a altera, distruge sau afecta în orice mod informaţii sau sisteme informatice;

f) să nu promoveze sau furnizeze informaţii care să încurajeze încălcarea legislaţiei sau a bunelor moravuri;

CNCPIC  poate impune utilizatorilor săi în orice moment anumite reguli de utilizare pentru oricare dintre serviciile sale. Prin introducerea unui material în orice segment public sau privat de pe site, incluzând forumurile, secţiunile de articole, ştiri şi noutăţi, îi garantaţi CNCPIC dreptul continuu, irevocabil (incluzand drepturile morale) şi licenţa de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conţinutul (în întregime sau parţial), la scara internaţională sau de a-l incorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscută sau care urmează să se dezvolte în viitor. De asemenea, permiteţi oricărei persoane care este abonată să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale. Supus celor menţionate înainte, posesorului unui astfel de material publicat pe site îşi menţine orice drepturi care ar putea deriva de aici.

Drepturi de proprietate intelectuală

CNCPIC  autorizează utilizatorii să vizualizeze materiale de pe portal doar în scopuri personale şi pentru uz necomercial. Conţinutul portalului, textele, grafica, imaginile, software-ul precum şi alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor.

Compilaţia (adică adunarea şi rearanjarea) conţinutului portalului este dreptul exclusiv al proprietarului şi administratorului, drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialelor reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Utilizatorii nu au permisiunea de a vinde sau modifica materialele, de a le expune public, a le distribui sau a le folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale.

Obligaţiile şi răspunderea proprietarului şi administratorului

Portalul şi serviciile asociate sunt disponibile având aspectul, structura şi conţinutul decise de proprietar şi administrator. Utilizatorii pot face sugestii pentru ameliorarea portalului şi a serviciilor, dar CNCPIC  nu se obligă să ţină cont de aceste sugestii.

CNCPIC  nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe servere din orice motive. De asemenea, CNCPIC  nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea din cauza întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe portal sau pe alte site-uri aflate în proprietate.

Utilizatorii vor folosi informaţiile existente pe portal pe propria răspundere, iar CNCPIC  nu pot fi făcuţi răspunzători de daune cauzate de folosirea sau nefolosirea de către utilizator a informaţiilor de pe portal.

CNCPIC  nu garantează credibilitatea, acurateţea sau caracterul complet al informaţiilor publicate de către utilizatori şi nu girează în nici un fel părerile exprimate de către utilizatori.

CNCPIC  nu isi asuma nici o responsabilitate în cazul în care serviciile nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitata de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificilă, CNCPIC nu confirmă faptul că fiecare utilizator este ceea ce pretinde a fi. În eventualitatea unei dispute între utilizatori, CNCPIC  este absolvit de orice răspundere sau despăgubire directă sau indirectă, de orice fel şi de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluita sau nu, ivită în vreun mod care are legatură cu disputele.

Deoarece informaţiile publicate de către utilizatori pe portal pot fi neplăcute, vătămătoare sau inexacte sau pot conţine inexactităţi sau erori, iar CNCPIC  nu are obligaţia legala de a verifica aceste informaţii, aceştia nu garantează veridicitatea, exactitatea, buna credinţa ori caracterul complet ale acestor informaţii.

CNCPIC  nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale, în cazul ştergerii, pierderii sau imposibilităţii de a stoca informaţii din orice motive tehnice care pot apărea din cauze interne sau externe.

CNCPIC  nu îşi asuma nici o responsabilitate fata de furnizarea unor informatii incorecte, incomplete sau neactualizate pe site-urile sale sau fata de intarzierile care pot aparea.

CNCPIC  nu oferă nici o garanţie utilizatorilor referitoare la disponibilitatea serviciilor portalului, corectitudinea informaţiilor publicate sau securitatea serviciilor sale. De asemenea, CNCPIC  nu ofera nici o garanţie în cazul oricăror consecinţe care pot apărea, cauzate de nefuncţionarea serviciilor, întârzierea informaţiilor sau securitatea aplicaţiilor sale.

CNCPIC  îşi rezervă dreptul de a modifica portalul fără notificarea prealabilă a utilizatorilor acestuia.

CNCPIC nu îşi asumă responsabilitatea pentru opiniile utilizatorilor despre calitatea diverselor servicii, produse, şi/sau orice alte aprecieri postate pe acest portal, în legatură cu diverse entităţi cu sau fără personalitate juridică, ce desfăşoară aceste activităţi, în masura în care postările utilizatorilor nu se află în vreuna din situaţiile stipulate la Obligaţiile Utilizatorului.

Legături către alţi furnizori de informaţii sau servicii

Portalul poate furniza sau terţe părţi pot furniza legături (link-uri) către alte website-uri sau alte surse de informare. Deoarece CNCPIC  nu are niciun control asupra acestor site-uri sau resurse, utilizatorul ia la cunoştinţă şi este de acord ca aceştia nu sunt responsabili de disponibilitatea acestor site-uri şi nu garantează şi nu sunt responsabili pentru nici un conţinut, publicitate, produse sau alte materiale de pe aceste site-uri sau surse de informare. Mai mult, utilizatorul recunoaşte şi este de acord că CNCPIC  nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legatură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau surse.

Sugestii pentru utilizarea serviciilor

Pentru a putea naviga fără probleme în paginile acestui site, vă sugerăm să permiteţi browser-ului dumneavoastră să accepte cookie-uri; cookie-urile pe care le descărcaţi de pe acest site sunt citite doar în paginile acestui site şi nu conţin informaţii din care să poată fi trase concluzii privind preferinţele, opţiunile sau comportamentul dumneavoastră online.

Încheierea acordului

CNCPIC  îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat condiţiile menţionate mai sus.

 

 

 1. BIBLIOTECA

 

 1. Acceptarea folosirii componentei Biblioteca Digitala („Aplicația”)

 

Termenii de utilizare ai Aplicației (denumiți în continuare „Termenii”), așa cum sunt prezentați în prezentul document sunt și vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legea romana. Accesând, folosind sau înregistrându-te pentru a beneficia de funcționalitățile Aplicației accepți și îți dai acordul să te supui acestor Termeni.

Folosind aplicația iei la cunoştinţă şi ești de acord cu aceşti termeni. Dacă decizi că nu ești de acord cu oricare dintre aceşti Termeni, vă rugăm să nu folosiți Aplicația.

 1. Folosirea Aplicației

Aplicația pune la dispoziția utilizatorilor fără obligația de a achita vreun preț: cărți electronice și fragmente de cărți electronice, audio book-uri și fragmente de audio book-uri în format electronic, copertele și/sau extrasele de text și/sau imagine (denumite în mod generic „Conținut”), pe care utilizatorii au posibilitatea de a le citi. Drepturile cu privire la Conținut sunt limitate în conformitate cu punctul 5 din aceasta secțiune.

 1. Declarații și garanții La momentul utilizarii Aplicației

Declari și garantezi următoarele:

- că ai dreptul, autoritatea și capacitatea deplină de exercițiu în vederea accesării și utilizării Aplicației;

- că ești de acord cu Termenii și înțelegi că te supui acestora;

- prin utilizarea site-ului nu vei încălca nicio lege sau regulament al țării în care domiciliezi, tu fiind singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor și regulamentelor aplicabile.

 1. Cine poate vizualiza Profilul de Utilizator și comentariile de pe Aplicație?

Profilul Utilizatorului nu poate fi vizualizat de publicul general al Aplicației, ci doar de administratorul aplicației.

Utilizatorii care nu sunt logați în sistemul Apolodor nu au acces la nicio informație și nu au drept de vizualizare a cărților din cadrul bibliotecii.

Informațiile legate de unicitatea profilului sunt informații cu caracter privat și nu sunt disponibile niciunui alt utilizator care interacționează cu site-ul.

Conținutul adițional profilului pe care un Utilizator îl publică pe Aplicație poate fi accesat și vizualizat de către persoanele selectate de Utilizator pentru a avea acces la Conținut. Dacă nu dorești ca acest Conținut să fie vizualizat de persoanele selectate, atunci poți opta să nu publici un astfel de Conținut. Utilizatorii sunt de acord și acceptă faptul că aceste materiale și Conținutul publicat poate fi inițial verificat de administratorul Aplicației, iar publicarea Conținutului acceptat se poate face într-un termen de 5 zile lucrătoare de la distribuirea acestuia în Aplicație. Totodată, ne rezervam dreptul sa ștergem sau să edităm, să limităm sau să blocăm accesul la orice Conținut pe care îl încarci sau trimiți pe Aplicație fără să solicităm acordul Utilizatorului.

 1. Drepturi

CNCPIC va acorda Utilizatorilor dreptul neexclusiv de a folosi Aplicația, doar în scopuri personale, necomerciale. Conținutul de pe Aplicație (cărți și fragmente de cărți electronice, audio book-uri și fragmente de audio book-uri în format electronic, copertele și/sau extrasele de text și/sau imagine) poate fi folosit în mod neexclusiv de către Utilizatorii Aplicației doar în scopuri personale, pentru a fi citit.

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Conținutului existent pe Aplicație (ex: mărci, drepturi de autor, drepturi conexe dreptului de autor), prezente sau viitoare, aparțin în integralitate CNCPIC, iar Utilizatorul nu dobândește niciun drept de proprietate intelectuală asupra Conținutului și/sau oricărora dintre elementele aici menționate. Astfel, Utilizatorul nu dobândește drepturi de autor și/sau conexe dreptului de autor asupra operelor (de exemplu, cărți, grafică etc), prestațiilor artiștilor interpreți și/sau fonogramelor, drepturi asupra mărcilor de pe Aplicație, drepturi de utilizare imagine, nume și/sau voce etc.

Drepturile de proprietate intelectuală se întind atât asupra Aplicației dar și asupra Conținutului de pe Aplicație, rețelei tehnice prin care este furnizată Aplicația, Conținutul, acestea privite individual, ca întreg, cât și asupra oricăror fragmente, componente sau elemente, de orice natură din sau ale acestora. Astfel, dar fără a se limita la, Utilizatorul nu dobândește niciun drept asupra componentelor hardware și software ale rețelei prin care se transmite Conținutul.

Conținutul existent pe Aplicație este proprietatea CNCPIC și poate fi eliminat sau modificat oricând.

Folosirea de către Utilizator a oricăruia dintre sau a tuturor produselor purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală constând în, decurgând din sau având legatură cu Aplicația și Conținutul, în orice alt scop și în orice altă formă decât cele expres permise prin prezentul document, autorizarea de către Utilizator a unei astfel de folosiri (inclusiv prin neintervenția în scopul încetării unei folosiri ilicite de care Utilizatorul ia cunoștință), precum și orice încercare de a folosi/autoriza orice astfel de folosiri poate constitui infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Astfel, Utilizatorului îi este interzis, dar fără a se limita la, să acceseze și să utilizeze Conținutul, cu încălcarea restricțiilor prevăzute în prezentul document, să analizeze, să studieze sau să testeze funcționarea Aplicației, a rețelei tehnice prin care se transmite Conținutul, a oricăror componente ale acestora (ex: hardware, software), în scopul de a determina ideile și principiile care stau la baza oricărui element al acestora, cu ocazia efectuării oricăror operațiuni de instalare, afișare, rulare sau executare pe care este în drept să le efectueze pentru a accesa și utiliza Aplicația și Conținutul. De asemenea, Clientul/Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că este pe deplin responsabil pentru toate prejudiciile cauzate CNCPIC prin săvârșirea oricărora dintre acțiunile/inacțiunile de care se face vorbire în această clauză.