SECTORUL FINANCIAR-BANCAR

Conţinut

Subsectoarele de infrastructură critică ale sectorului „Financiar-Bancar”:
•    Taxe şi impozite;
•    Asigurări;
•    Bănci;
•    Bursa de valori;
•    Trezorerie şi sisteme de plăţi.

 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, autoritățile publice responsabile în sectorul de infrastructură critică națională „Financiar-Bancar” sunt Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României.

Ordinul BNR nr. 11 din 03 decembrie 2019 privind stabilirea criteriilor sectoriale și a pragurilor critice necesare selectării infrastructurilor critice naționale din sectorul “financiar-bancar”, subsectoarele “bănci” și “sisteme de plăți” aflate în sfera de reglementare, autorizare și supraveghere a BNR, publicat în Monitorul Oficial nr. 1009 din 16 decembrie 2019.