Grupul operativ UE-NATO: Raport de evaluare final privind consolidarea rezilienței și protecția infrastructurii critice

Raport de evaluare final
Conţinut

UE și NATO împărtășesc un interes comun în prevenirea perturbărilor infrastructurii critice care oferă servicii esențiale cetățenilor și sprijină economiile noastre. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a adus noi riscuri, atacuri fizice și cibernetice, adesea combinate ca o amenințare hibridă.

UE și NATO și-au intensificat cooperarea cu lansarea Grupului operativ UE-NATO privind reziliența infrastructurii critice, la 16 martie 2023. Grupul operativ UE-NATO a prezentat acum un raport final de evaluare, care prezintă provocările actuale de securitate și identifică patru sectoare cheie: energie, transport, infrastructură digitală și spațiu. Raportul prezintă recomandări direcționate pentru a consolida reziliența infrastructurii critice.

Articolul poate fi consultat aici.
Raportul poate fi descărcat de aici.