Cadru Legal

Postat de teodor.petrisor la
Cadru Legal

Pentru  stabilirea unei proceduri pentru identificarea și desemnarea unei infrastructuri critice europene și a unei abordări comune pentru evaluarea necesității de a îmbunătăți protecția unor astfel de infrastructuri, la nivelul Uniunii Europene a fost adoptată DIRECTIVA CONSILIULUI 2008/114/CE din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora.