Noutăți

Seminarul internațional „Asigurarea securității infrastructurii critice în Republica Moldova – de la protecție la reziliență”

În data de 26 aprilie 2024, s-a desfășurat la Chișinău seminarul internațional „Asigurarea securității infrastructurii critice în Republica Moldova – de la protecție la reziliență”. Evenimentul a fost co-organizat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Misiunea UE de Parteneriat pentru Republica Moldova.

Publicare Legea nr. 344 din 10 noiembrie 2023

În Monitorul Oficial nr. 1019 din 13 noiembrie 2023 a fost publicată LEGEA nr. 344 din 10 noiembrie 2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice.

Prima întâlnire a șefilor autorităților naționale ale UE responsabile cu protecția infrastructurilor critice și reziliența entităților critice

Comisar-șef de poliție MERLĂ Nicolae, în calitate de persoană desemnată să exercite atribuțiile funcției de șef al CNCPIC, participă la Madrid, în data de 25 Octombrie 2023, la Prima întâlnire a șefilor autorităților naționale ale UE responsabile cu protecția infrastructurilor critice și reziliența…

Grupul operativ UE-NATO: Raport de evaluare final privind consolidarea rezilienței și protecția infrastructurii critice

UE și NATO împărtășesc un interes comun în prevenirea perturbărilor infrastructurii critice care oferă servicii esențiale cetățenilor și sprijină economiile noastre. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a adus noi riscuri, atacuri fizice și cibernetice, adesea combinate ca o amenințare hibridă.

Transfer de expertiză Ro - Md privind protecția infrastructurilor critice

Comisar-șef de poliție Cătălina UDEANU, șeful Centrului Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice și comisar-șef de poliție Nicolae MERLĂ, șeful Biroului Punct Național de Contact din cadrul CNCPIC, au participat în perioada 21 - 23.06.2023 la A doua activitate din cadrul proiectului Transfer de expertiză în vederea creșterii capacității autorităților Republicii Moldova de a contracara riscurile neconvenți

Publicații

Decizie nr. 131 din 22.04.2024

În Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024 a fost publicată Decizia nr. 131 din 22.04.2024  privind aprobarea Planului de verificare a stadiului implementării legislației în domeniul protecției infrastructurilor critice de către autoritățile publice responsabile și proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naționale, pe anul 2024.

Decizie nr. 130 din 22.04.2024

În Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024 a fost publicată Decizia nr. 130 din 22.04.2024 privind aprobarea Calendarului principalelor activități pe anul 2024 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice.
 

Recomandarea Comisiei Europene C(2024) 1181

Recomandarea Comisiei Europene C(2024) 1181 din 26.2.2024 privind infrastructuri sigure și reziliente de cabluri submarine.

Raport Tehnic – Rețeaua Europeană de Referință pentru Protecția Infrastructurilor Critice

Sursă foto: Publications JRC

Rețeaua europeană de referință pentru protecția infrastructurilor critice (ERNCIP) a fost creată pentru a îmbunătăți protecția infrastructurilor critice din UE.